Архив за етикет: нои

Среден осигурителен доход за страната за месец октомври 2015 г.

Среден осигурителен доход за страната за месец октомври 2015 г.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец ноември 2015 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.