Годишно счетоводно приключване

Годишно счетоводно обслужване123456

              Извън абонаментното обслужване предлагаме Годишно счетоводно и данъчно приключване. Тази услуга е удобна за малки фирми, земеделски производители, свободни професии, ЕТ, които не се нуждаят от месечни счетоводни услуги поради малкия брой документи годишно, размера и спецификата на бизнеса си.

Годишното счетоводно и данъчно обслужване включва:

1. Годишно счетоводно приключване
2. Попълване и подаване на Годишна данъчна декларация
3. Изготвяне и подаване на отчетите към НСИ
4. Оповестяване на ГФО в Агенцията по вписванията (държавна такса за оповестяване)
5. Изготвяне и подаване на декларация по чл. 73 от ЗДДФЛ
                       От нашите счетоводни услуги могат да се възползват фирми  от Пловдив, Пазарджик, Пещера, Велинград, Брацигово, Стамболийски, Стрелча, както и такива от цялата страна.