Счетоводна къща или единствен счетоводител?

Как да намеря счетоводител за фирмата си?

И двете възможности имат своите предимства, както и някои недостатъци. Счетоводната къща е специализирана фирма или лице, което се занимава единствено с предоставянето на счетоводни услуги. В счетоводните къщи в повечето случаи работят хора, които са се специализирали в различни счетоводни дейности – един въвежда справките за ДДС, друг осчетоводява фактури, трети се занимава с банковите разплащания. С тази тясна специализация се постига по-голяма ефективност и в почти всички случаи – повече точност. Също така не бива да се забравя, че винаги се осъществява контрол от висшестоящите. Малка е вероятността да се сгреши при изпълнението на някаква операция.

Друга положителна черта на фирмите, които предоставят счетоводни услуги, е голямата им информираност. Ако вашето предприятие се сблъска с проблем, който настъпва изключително рядко – един или два пъти годишно, специализираната компания почти сигурно ще може да му намери решение. В средно големите и големите къщи могат да се намерят експерти във всяка област на счетоводството, които са само на един телефонен разговор разстояние. Ако вашата фирма иска да размени свой актив с актив на друго предприятие, което е необичайно за вашия бизнес – вие се занимавате например с предоставянето на кетъринг услуги, със сигурност счетоводната къща няма да се затрудни в отразяването на нетипичната операция.

Едно от най-големите предимства на счетоводните къщи е, че те поемат цялата отговорност при отчитането на финансовите операции и състоянието на фирмата. Наистина много малки фирми, както и еднолични търговци, които извършват дейност в ограничен мащаб и имат най-много по 10 фактури на месец, предпочитат счетоводни къщи и външни счетоводители. В същото време обаче специализираните фирми се предпочитат и от големи бизнеси с оборот в размер на милиони левове на месец. Последните решават да предоставят на външни за фирмата организации воденето на счетоводството заради това, че рискът от невярно отразяване на информация се поема от счетоводната къща.

Ако компанията ви има голям брой служители, възможен вариант е да назначите вътрешен за фирмата счетоводител, който да се занимава само със сметките, засягащи персонала. В този случай по-сложните операции се поемат от счетоводната къща. Разбира се, това е индивидуално управленско решение за всяка фирма и зависи от фактори, като това на кого иска компанията да плаща за отразяване на рутинните сметки по начисляване на заплатите – на външен или вътрешен счетоводител.

Въпреки неоспоримите предимства на счетоводните къщи, те имат един голям недостатък – винаги ще си останат външни за фирмата структури. Те никога няма да бъдат така заинтересовани за добруването на компанията и резултатите от дейността ѝ, както може да бъде счетоводителят, който е част от фирмата. По принцип най-доброто решение е счетоводител, който с години е работил в компанията. По този начин той ще е достатъчно добре запознат с дейността, ще бъде част от фирмата и ще има лично отношение. Най-вероятно той ще успее да се справи с непредвидени ситуации. При положение, че назначите напълно нов човек, ще трябва да инвестирате време и средства за неговото развитие и обучение. В повечето случаи обаче тази инвестиция се възвръща многократно.

Кое е по-евтино?

Трудно е да се отговори на въпроса кой от двата варианта е по-изгоден. На една счетоводна къща може да се плати за един месец от 50 до 5000 лв. Това обаче ще зависи от обема и нивото на услугите, които тя ще предостави. Работната заплата на един счетоводител варира и зависи изцяло от решението на ръководството.

Една голяма фирма може да се наложи да плати повече на счетоводната къща в сравнение със заплатата на вътрешния счетоводител за едно и също количество работа. Тук въпросът е, че наемайки външна консултантска фирма, компанията плаща и за част от риска, който се прехвърля върху нея.

Има ли значение колко опит има счетоводителят и с какво се е занимавал преди това?

Какъв счетоводител трябва да наемете, ако предпочетете да назначите някой на работа във фирмата си? Дали има значение колко и какъв опит има? На този въпрос много счетоводители веднага ще ви отговорят, че опитът е много важен. Тук обаче се поставя акцентът не върху това колко години е работил служителят, а на това къде и в каква сфера е практикувал професията. Съществува значителна разлика в отразяването на операциите в банковото, бюджетното и фирменото счетоводство. Освен това се използват разнородни сметки и операциите не се отразяват по еднакъв начин, като това зависи от характера на дейността. Определено съществува разлика във воденето на счетоводство на фирма, която се занимава с онлайн търговия в България и чужбина, на строително предприятие и на компания, ориентирана към ресторантьорската дейност.

Поради тази причина е хубаво, когато разглеждате биографията на някого, да знаете къде е работил преди това. Ако е бил единствен счетоводител в каквато и да е фирма, най-вероятно ще е запознат с разнообразието от счетоводни операции. Така той би могъл да бъде отличен помощник във фирмата ви. В случая годините опит са важни, но ако кандидатът има малко или няма почти никакъв стаж, лесно ще може да се научи и пригоди към вашите условия на работа и спецификата на дейността.