Закони

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Закон за счетоводството
Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя