Правни услуги

imagesQ0745HW3ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА СЧЕТОВОДНА КАНТОРА

„БАЛАНС КОНСУЛТ 2000”!

С индивидуален подход и грижа за вашите интереси ще положим всичките си усилия, знания, професионална квалификация и опит, за да защитим максимално пълно и своевременно правата ви, да разрешим конкретния ви юридически проблем и казус.

 Практически решения и съвети в областта на преките и косвените данъци – корпоративен данък, данъци при източника върху доходите на чуждестранни лица, данъци върху разходите, ДДС, акцизи, данъци върху доходите на физическите лица, местни данъци и такси;

Международно данъчно облагане, прилагане на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, съвети относно изискванията за трансферно ценообразуване между свързани лица;

Консултации във връзка със социалното и здравно осигуряване;

Съвети при въвеждане и използване на интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност и фискални устройства в търговски обекти;

Изготвяне и преглед на данъчни и осигурителни декларации на юридически и физически лица, както и на друга данъчна и търговска документация;

Аналитични прегледи на практиката на клиентите по прилагането на данъчните закони;

Съдействие при данъчни ревизии и проверки, представителство пред органите на НАП за решаване на конкретни въпроси от практиката;

Обжалване на ревизионни актове и други актове, издавани от органите по приходите;

Провеждане на обучения по въпроси, свързани с прилагането на данъчните закони.

Потърсете ни на телефон: 0889 85 35 97 и e-mail: balans_consult@mail.bg, или използвайте формата за контакти в сайта.